Xông hơi sau sinh có tác dụng thế nào?

Xông hơi sau sinh

Xông hơi sau sinh có tác dụng gì? Đó là câu hỏi của rất nhiều mẹ. Theo phong tục Việt Nam, trước đây các bà thường hơ bằng than sau khi sinh. Ngay nay, việc này được khuyên không nên làm, đặc biệt ở thành phố, không gian hẹp rất nguy hiên.Vậy xông hơi có […]