Khi vợ mang thai, 9 việc chồng cần làm

Ki vợ mang thai

Khi vợ mang thai, các ông chồng cần cần hiểu rằng đây giai đoạn khó khăn và vất vả của phụ nữ. Do vậy, nếu người chồng tham gia và quan tâm sẽ giúp cô ấy vượt qua hành trình nhẹ nhàng hơn. Dưới đây là những cách hỗ trợ vợ mang thai. Nói chuyện […]