Sự phát triển của trẻ qua các thời kỳ – Từ 12 – 24 tháng

Sự phát triển của trẻ

Sự phát triển của trẻ trong giai đoạn này rất quan trong và có nhiều thay đổi khác nhau. Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa trẻ sơ sinh và trẻ phát triển nên mẹ có thể nhìn thấy được chuyển biến của trẻ hàng ngày. Mẹ cần nắm các kiến thức sau để chuân […]

Sự phát triển của bé từ 8-12 tháng

Sự phát triển của bé

Sự phát triển của bé từng gia đoạn khác nhau, mẹ cần biết nhưng quy luật tự nhiên để không bị bối rối và giúp bé phát triển một cách toàn diện. Sunny care giới thiệu các giai đoạn phat triển về tâm lý và thể chất,các mẹ tham khảo Sự phát triển của bé […]

Phát triển của trẻ từ 4-8 tháng

Phát triển của trẻ

Phát triển của trẻ từng giai đoạn cần phải theo dõi kỹ để phát hiện nhưng khiếm khuyết hoặc bệnh bẩm sinh nếu có và chữa trị kịp thời.Vậy trong giai đoạn 4-8 thang tuổi bé phát triển những gì và như thế nào? Phát triển của trẻ về sinh lý, thể chất Vòng đầu […]

Phát triển của bé 1-4 tháng

tiêm phòng cho trẻ

Phát triển của bé từ 1-4 tháng tuổi cần phải hết sức chú ý. Đây là giai đoạn bé mới làm quan với môi trường mới nên dẽ bị tổn thương. Vậy trong giai đoạn này bé phát triển như thế nào? Phát triển của bé về sinh lý Trong thời gian đầu đời này, […]