Khen thưởng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

khuyến khích sinh đủ 2 con

Ngày 25 tháng 1 năm 2021, bộ Y tế ban hành thông tư số 01/2021 năm khuyến khích sinh đủ 2 con tại một số vùng có mức sinh thấp nhằm điều chỉnh mặt bằng bố trí dân cứ trong cả nước. Sunny care giới thiệu các mẹ một số nội dung căn bản nhứ […]