Gây tê tủy sống khi sinh mổ, lợi hại thế nào?

gây tê tủy sống khi sinh

Gây tê tủy sống khi sinh mổ trong những năm trở lại đây được các mẹ chọn rất nhiều vì cho răng đây là phương pháp mổ đẻ mới nhất. Thậm chí sinh mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống có lúc như một phong trào. Nhiều mẹ chọn phương pháp này […]