Phát triển của trẻ từ 4-8 tháng

Phát triển của trẻ

Phát triển của trẻ từng giai đoạn cần phải theo dõi kỹ để phát hiện nhưng khiếm khuyết hoặc bệnh bẩm sinh nếu có và chữa trị kịp thời.Vậy trong giai đoạn 4-8 thang tuổi bé phát triển những gì và như thế nào? Phát triển của trẻ về sinh lý, thể chất Vòng đầu […]