Các giai đoạn mang thai, mẹ nào cung nên biết

Các giai đoạn mang thai

Các giai đoạn mang thai được gọi là các tam cá nguyệt, với mỗi tam cá nguyệt có 12-13 tuần. Từ khi hình thành phôi thai đên khi chào đơn, em bé sẽ hình thành và phát triển khác nhau hoàn toàn. Cho dù không nhìn thấy hàng ngày nhưng mẹ nên biết để hình […]