Sự phát triển của bé từ 8-12 tháng

Sự phát triển của bé
Sự phát triển của bé từng gia đoạn khác nhau, mẹ cần biết nhưng quy luật tự nhiên để không bị bối rối và giúp bé phát triển một cách toàn diện.
Sunny care giới thiệu các giai đoạn phat triển về tâm lý và thể chất,các mẹ tham khảo

Sự phát triển của bé về sinh lý

Vòng đầu và vòng ngực vẫn ngang nhau do trẻ tiếp tục dùng cơ bụng để thở. Thóp trước bắt đầu đóng. Trẻ bắt đầu mọc răng hơn, thường theo thứ tự là 2 răng cửa dưới, 2 răng cửa trên, tiếp theo 4 răng cửa nữa rồi đến 2 răng hàm. Chân tay phát triên, do vây bàn chân với bàn tay to hơn cân đối với tỷ lệ cơ thể. Mẹ có thể tìm hiểu thêm về Bảng theo dõi sự phát triển của trẻ sơ sinh để nắm rõ hơn.

Sự phát triển về vận động

Trẻ 12 tháng có thể cầm nắm khéo léo, chuyển vật từ tay này sang tay khác. Trẻ có thể dùng 1 tay với ra để nắm vật thể xác định hoặc đồ chơi. Trẻ có thể nắm những vật nhỏ, đồ chơi, thức ăn bằng một ngón cái quặp hình càng cua có chủ đích. Trẻ bắt đầu tập đứng. Trẻ giữ cân bằng tốt hơn khi ngồi. Bước đi không phụ thuộc đạt được khi trẻ 11-14 tháng. Trẻ phát triển muộn khi không bước đi khi trẻ đã 16 tháng. Trẻ có thể ném vật lặp đi lặp lại một cách chủ động, đó là sự phát triển của bé hoàn toàn tự nhiên.
Nếu mẹ chưa xem bài viết về sự phát triển của trẻ giai đoạn  đoạn 4-8 tháng tại đây
Cần từ vấn thêm về chăm sóc bé, mẹ có thể kết nối với Sunny care qua Fanpage